Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wij horen bij samenwerkingsverband RSV Eindhoven Kempenland. In dit samenwerkingsverband maken schoolbesturen samen afspraken over passend onderwijs voor kinderen en jongeren. In het ondersteuningsplan staat hoe ons samenwerkingsverband werkt. Lees meer op de website.