Aanmelden

 

Aanmeldingen voor VSO De Korenaer Eindhoven kunnen via deze pagina gedaan worden.

 

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via een formulier op de website van de Aloysius Stichting. Klik hier om uw kind te registreren.

 

We hebben momenteel te maken met een groot aantal aanmeldingen waardoor we beperkt zijn in de plaatsingsmogelijkheden.

 

U kunt nog wel blijven registreren zodat wij uw kind in beeld hebben. We adviseren u om met uw huidige school en met het samenwerkingsverband naar een passende oplossing te zoeken ter overbrugging.

 

Op dit moment zijn er nog plekken in de volgende klassen:

 

2 Arbeid: 3 plekken

 

In verband met de deadline van het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaringen kunnen wij na 20 mei enkel plaatsen als een geldig TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aanwezig is.

 

Wanneer dit niet het geval is kunt u uw kind wel registreren, het dossier zal dan in behandeling genomen worden. Echter kan de definitieve plaatsing onwille van het TLV pas later in het schooljaar 2024-2025 plaatsvinden.