Aanmelden

 

Aanmeldingen voor VSO De Korenaer Eindhoven kunnen via deze pagina gedaan worden.

 

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via een formulier op de website van de Aloysius Stichting. Klik hier om uw kind te registreren.

 

We hebben momenteel te maken met een groot aantal aanmeldingen waardoor we beperkt zijn in de plaatsingsmogelijkheden.

 

U kunt nog wel blijven registreren zodat wij uw kind in beeld hebben. We adviseren u om met uw huidige school en met het samenwerkingsverband naar een passende oplossing te zoeken ter overbrugging.

 

Op dit moment zijn er nog plekken in de volgende klassen:

 

2 Basis: 3 plekken

3 Arbeid: 5 plekken

4 Theoretisch: 3 plekken

4 Basis : 1 plek

 

Voor de andere leerjaren en niveau’s kunt u uw zoon en/of dochter wel registreren. We zijn de mogelijkheid aan het onderzoeken voor het opstarten van een (instroom)klas later dit schooljaar.