Medezeggenschap

Meepraten en meebeslissen over schoolbeleid: dat kan in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school. Hierin zitten ouders en medewerkers. Samen denken zij mee over wat beter kan op school. Iedere school in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs heeft een MR. Dit is wettelijk verplicht. Onze MR03TV is samengesteld uit personeelsleden en ouders van de vier Korenaer scholen (Eindhoven, Helmond, Deurne, Stevensbeek).

Om efficiënter te kunnen vergaderen wordt er dit schooljaar een paraplu constructie opgericht. Dit betekent dat er een hoofd-MR blijft bestaan die zich bezighoudt met informatie en documenten die van gezamenlijk belang zijn voor onze scholen, zoals bijvoorbeeld financiële stukken. Daaronder worden er vier deelraden opgericht, waarin er per locatie wordt besproken wat specifiek voor deze locatie van belang is, zoals actuele zaken voor de school, een schoolgids, een jaarplan of een vakantierooster. Samengevat heeft de medezeggenschapsraad verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid.


Lijkt u dit interessant en denkt u een positieve bijdrage te kunnen leveren aan
het meedenken en meebeslissen over het beleid van de Korenaer scholen? Dan
nodigen wij u van harte uit om een vergadering bij te wonen! U kunt dan ontdekken wat het betekent om MR-lid te zijn. De vergaderingen zijn openbaar. Als u graag eens zou willen aansluiten, dan kan dat! Graag vooraf contact opnemen met de secretaris: mr.korenaer@aloysiusstichting.nl

 

Ouders die ook op stichtingsniveau hun stem willen laten horen, kunnen zich kandidaat stellen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Aloysius Stichting.