Actief meedoen in de school

We betrekken ouders graag bij activiteiten op school. Wilt u ook iets betekenen? Meldt dit dan bij de mentor van uw kind.
 

Regelmatig ontvangen ouders (net als hun kind) een vragenlijst waarin we vragen hoe zij denken over onze school. De uitkomsten van deze peilingen nemen we natuurlijk serieus en gebruiken we om onszelf weer te verbeteren.