Uw kind aanmelden

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via onze website: www.aloysiusstichting.nl/registreren

 

Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school. Na de registratie ontvangt u van ons een brief waarin wij om verschillende documenten vragen.

Deze stukken zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of uw zoon/dochter past binnen het ondersteuningsprofiel van De Korenaer.

 

Toelaatbaarheidsverklaring is nodig

Om ingeschreven te worden in ons speciaal onderwijs, is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De huidige school van uw kind kan u helpen bij het aanvragen van zo’n verklaring. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.