Uw kind aanmelden

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via onze website: www.aloysiusstichting.nl/registreren

 

Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school. Na de registratie ontvangt u van ons een brief waarin wij om verschillende documenten vragen.

Deze stukken zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of uw zoon/dochter past binnen het ondersteuningsprofiel van De Korenaer.

 

Alleen volledig aangeleverde dossiers worden in behandeling genomen. Termijn voor het aanleveren van dossierstukken is tot 1 mei 2022.

Is onze school de juiste plek voor uw kind, dan wordt u uitgenodigd voor een intake-gesprek.
 

Mocht tijdens het kennismakingsgesprek/dossier studie blijken dat uw kind tóch beter tot zijn recht komt op één van onze andere scholen, dan begeleiden wij u en uw kind natuurlijk naar de juiste onderwijsplek.

 

Toelaatbaarheidsverklaring is nodig

Om ingeschreven te worden in ons speciaal onderwijs, is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De huidige school van uw kind kan u helpen bij het aanvragen van zo’n verklaring. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

 


De Korenaer Eindhoven

Avignonlaan 11a
5627 GA Eindhoven

tel. 040 259 54 44

www.korenaereindhoven.nl