Uitstroom vervolgonderwijs

Jongeren die na De Korenaer Eindhoven door willen leren, kiezen voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Zij halen bij ons een vmbo-diploma of -certificaten of volgen een Entreeopleiding, waarmee zij toegang hebben op een mbo-opleiding op niveau 2. Soms kunnen jongeren tussentijds overstappen naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs.

 

Jongeren kunnen bij ons staatsexamen doen, of doen examen bij IVIO Examenbureau. Veel leerlingen halen ook een veiligheidscertificaat (VCA), hier hebben zij veel aan in de (latere) beroepspraktijk.

 

Naast de ‘gewone’ vakken zoals onder meer Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, werken jongeren ook aan leergebiedoverstijgende doelen zoals leren leren en leren functioneren in sociale situaties. Zij zijn ook volop bezig met loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB), om hun vervolgopleiding zo passend mogelijk te kiezen.

 

  • Lees meer over het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in onze schoolgids.