Ontwikkelingsperspectief

Samen met leerlingen, ouders en netwerkpartners bepalen we welk uitstroomperspectief haalbaar is. Dat verwoorden we in het ontwikkelingsperspectief (OPP): naar welke doelen werkt een jongere toe? Minimaal eens per jaar bespreken we het OPP met leerlingen en ouders en kunnen zo nodig bijstellen.

 

Wij kijken niet alleen naar hoe het op school gaat, maar ook naar de thuissituatie, de vrije tijd en eventuele jeugdhulp. Zo proberen we jongeren samen met onze netwerkpartners in alle onderdelen van hun leven verder te helpen, op weg naar een goede toekomst.