Een (sociale) veilige school

Structuur, overzicht, voorspelbaarheid en duidelijke groeps- en schoolregels zorgen voor een veilig leerklimaat. Die veiligheid is essentieel voor de ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen.
 

We hebben een vast lesrooster, jongeren hebben te maken met een beperkt aantal docenten en hebben hun eigen lokaal. Onze leslokalen zijn opgeruimd de school is prikkelarm ingericht. Wij vereenvoudigen leer- en leefsituaties die voor onze leerlingen complex en onduidelijk zijn en bieden zo overzicht.

 

Coördinator sociale veiligheid

Het kan zijn dat kinderen, ouders of medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Zij kunnen terecht bij de leerkracht of directeur. Ook onze coördinatoren sociale veiligheid Monique Hootsmans (monique.hootsmans@aloysiusstichting.nl) en Debby Nordt (debby.nordt@aloysiusstichting.nl) kunnen luisteren, helpen met het vinden van oplossingen of verwijzen naar de juiste hulp.