Een klacht?

Zijn er vragen of zijn ouders het niet eens met de gang van zaken, dan kunnen zij natuurlijk terecht bij de leerkracht van hun kind. Ook de coördinator en directeur hebben een luisterend oor: zij gaan ook graag met ouders in gesprek.

Wij hebben ook speciale contactpersonen om te benaderen bij een klacht: Monique Hootsmans (monique.hootsmans@aloysiusstichting.nl).
 

Ook kunnen ouders terecht bij één van onze externe vertrouwenspersonen Chris Woerden (06 22 723 603) of Wim Pietersma (06 51040539) of kunnen een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur. Alle informatie hierover staat in onze schoolgids.

 


De Korenaer Eindhoven

Avignonlaan 11a
5627 GA Eindhoven

tel. 040 259 54 44

www.korenaereindhoven.nl