Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Beleid Vapen

16 april 2024

Scholieren worden dagelijks geconfronteerd met de verleiding van vapen. Het lijkt onschuldig, maar alles wijst erop dat vapen net zo schadelijk is als roken en nóg verslavender. Hier komt bij dat er sinds 1 januari 2024 een landelijk verbod is op het verkopen van vapes met een smaakje.

 

Speciaal lespakket

Om goede voorlichting te geven over de gevaren van vapen heeft het Trimbos instituut een lespakket ontwikkeld in samenwerking met de beweging #artsenslaanalarm, het Centraal Bureau voor Statistiek en de medische wetenschap.

 

Het lespakket is ontworpen voor de eerste en tweede klas leerlingen en ook inzetbaar voor de andere klassen. Wij gaan dit lespakket de komende tijd inzetten om zo meer bewustwording over dit onderwerp te creëren en onze leerlingen te informeren over de gevolgen van het vapen.

 

 

Arts in de klas

Ook hebben wij een aanvraag ingediend om een gastles van een arts te krijgen over de effecten van vapen. Wij zullen u hier t.z.t. van op de hoogte brengen.

 

Hieronder treft u een link aan waar u meer informatie over vapen kunt vinden:

vapenjouwkeuze.nl

 

Beleid op school

Op het schoolterrein hebben we een beleid rondom vapen gemaakt.

  • Wij zijn een rookvrije school
  • Vapen staat gelijk aan roken
  • Leerlingen mogen geen vapes of sigaretten bij zich hebben gedurende de schooldag. Heeft een leerling deze wel bij zich dan moeten deze bij aankomst op school worden opgeborgen in hun kluisje
  • Bij overtreding van bovenstaande regels zullen wij contact zoeken met de ouder(s)/verzorger(s) van de desbetreffende leerling

 

 Nieuwsarchief