Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Gala voor de schoolverlaters

14 juli 2022

Leerlingen van De Korenaer Eindhoven hebben donderdag 15 juni jl. hun gala avond gevierd. Het was een fantastische avond waarbij de leerlingen in hun beste gala kledij en met hun mooiste vervoer in grote getalen naar school kwamen.

Tijdens deze avond gingen de voetjes van de vloer in de tot danszaal omgebouwde aula. Maar er waren ook rustigere activiteiten voor de leerlingen.

Zelfgemaakte bbq
Voor deze avond hebben de afdelingen hout en metaal van De Korenaer Eindhoven samen een barbecue gemaakt van eigenlijk alleen maar afval. Leerlingen konden hier tijdens het gala even rusten en genieten van een op de zelfgemaakte barbecue gebakken hamburger. Dit was het eerste gala in de nieuwbouw van De Korenaer Eindhoven. We kijken terug op een geslaagde avond!

 Nieuwsarchief