Leestijd 3 - 4 min
Praktijk- en ervaringsgericht werknemersvaardigheden ontwikkelen
Een belangrijke rode draad in het onderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) van De Korenaer Eindhoven: LOB. Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding maakt vanaf het eerste leerjaar deel uit van het onderwijsprogramma van leerlingen, vertellen Dieter Snellen en Marlijn Schaap. Of zij nu uitstromen naar het mbo, of naar arbeid.

In De Avenir, het nieuwe schoolgebouw van de Aloysiusscholen in Eindhoven, worden vanaf schooljaar 2021-2022 ook de leerlingen in het vso voorbereid op een betekenisvolle toekomst.

De twee teams van de huidige Korenaerscholen aan de Rector Baptistlaan en aan de Strausslaan, gaan er als één Korenaerteam samenwerken en bereiden dit ook samen voor. Waar zinvol gebeurt dit ook met collega’s van De Rungraaf voor speciaal onderwijs, die ook in De Avenir aan de slag gaan.

Werkgroepen zijn al langere tijd bezig met praktische zaken als de voorbereiding van de verhuizing, maar ook met inhoudelijke thema’s zoals het pedagogisch klimaat en de onderwijsinhoud. Met een groep collega’s richtten Marlijn Schaap en Dieter Snellen zich op LOB en arbeidstoeleiding in en vanuit De Avenir.

De gymzaal is al klaar: Marlijn en Dieter werken met hun collega's vanaf komend schooljaar in De Avenir in Eindhoven.

Doelgroepanalyse was de basis

“We zijn vorig jaar samen met CINOP (adviseur voor vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt) aan de slag gegaan met een design thinking-aanpak”, vertelt coördinator Dieter Snellen van De Korenaer Strausslaan. “Door corona moesten we gaandeweg helaas omschakelen naar online bijeenkomsten, wat het best zwaar maakte. Als je bij elkaar bent, is brainstormen toch minder intensief.”

De werkgroep vertrok – hoe kan het ook anders – vanuit de leerlingen. Wat hebben die nodig om zicht te krijgen op hun talenten, de juiste leerervaringen op te doen en een passende opleidings- en/of beroepskeuze te kunnen maken?

“Beide scholen hebben de goede praktijken van nu ingebracht en die gaan mee naar de nieuwbouw”, vertelt coördinator Marlijn Schaap van de Rector Baptistlaan. “Zo kennen wij Talentdagen om jongeren hun talenten breed te laten ontdekken en die krijgen ook een plek in ons aanbod in De Avenir. De Korenaer Strausslaan heeft weer veel ervaring met arbeidstraining in de school bijvoorbeeld.”

"LOB vormt een rode draad voor iedere leerling, ongeacht het uitstroomprofiel"

Plan is klaar

De werkgroep leverde recent het plan op dat meegaat naar De Avenir. Veel moet straks in de praktijk verder uitgewerkt worden, maar de gezamenlijke visie en de doorgaande lijn in LOB staan al goed.

LOB vormt een rode draad voor iedere leerling, ongeacht het uitstroomprofiel. Wie naar het mbo gaat, moet immers óók nadenken over beroepskeuze en daarvoor is een mooie gemeenschappelijke basis gelegd in het plan. “Idealiter start je met oriënteren al in de basisschoolleeftijd”, vind Dieter.

Uitgangspunt voor LOB zijn de individuele leerdoelen van iedere leerling. Die komen niet alleen voort uit wat hij of zij kan of nodig heeft, maar ook uit interesses, ambitie en groeimogelijkheden. Anders gezegd: ook de leerervaringen tijdens bijbaantjes of sporten tellen mee.

Met een leerling, zijn of haar ouders, de leerkracht/mentor, de LOB’er en de stagecoördinator wordt als team gekeken hoe een leerling zijn of haar leerdoelen en werknemersvaardigheden het beste kan ontwikkelen, met zoveel mogelijk eigen regie. Leren met hoofd, hart en handen en in levensechte leeromgevingen binnen en buiten de school, staan centraal.

Marlijn en Dieter in de ruime patio voor vso leerlingen van De Korenaer Eindhoven.

Praktijk- en ervaringsgericht leren

De werkgroep denkt dat het goed is als er voor LOB en arbeidstoeleiding een centraal servicepunt/stagebureau komt. Dat kan een spin in het web zijn voor onder meer interne en externe stages, ondersteuning bij LOB en ondersteuning bij relatiebeheer met netwerkpartners.

Het bijgebouw bij De Avenir wordt zo ingericht dat leerlingen er praktijk- en ervaringsgericht kunnen leren en er hun talenten kunnen ontdekken in het kader van LOB. Zij kunnen natuurlijk ook aan de slag in de praktijkruimtes en de school zelf. “Wil iemand onderwijsassistent worden, dan ligt een interne stage bij De Rungraaf voor de hand”, illustreert Marlijn. De Avenir biedt ook allerlei mogelijkheden voor een kijkje in de keuken, groenonderhoud of facilitaire dienstverlening.

"Maatwerk, met het talent van jongeren als uitgangspunt"

Maatwerk

De route naar arbeid kent straks verschillende fases: oriëntatie, beroepsvoorbereiding, transitie en nazorg. Bij elke fase biedt De Korenaer activiteiten aan zoals motivatie- en interessetests, beroepskeuzevoorlichting, arbeidstraining, de mogelijkheid om branchegerichte certificaten te halen, interne en externe stages: alles gericht op het ontwikkelen van talent en werknemersvaardigheden.

Er is enorm veel werk verzet door de werkgroep, constateren Marlijn en Dieter. Acties voor de kortere, middellange en langere termijn zijn in kaart gebracht. Belangrijk voor nu is die eenduidige visie en de aanpak die geformuleerd is. “We zijn veel meer één taal gaan spreken en hebben hetzelfde vertrekpunt”, vat Marlijn samen. “We focussen op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en bieden maatwerk, met het talent van jongeren als uitgangspunt.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst juni 2021

De Korenaer Eindhoven

Avignonlaan 11a
5627 GA Eindhoven

tel. 040 259 54 44

www.korenaereindhoven.nl